הוי עז כנמר  

וקל כנשר

רץ צביכ

וגבור כארי

ת

הַתִּקּוּן הַכְּלָלִי

ארז יחיל

Tehillim 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137,150.

Lorem

הלל גטליב